Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Báo cáo Kết quả thực hiện các quy chế hoạt động và Kết quả công tác tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2019
Ngày cập nhật 18/12/2019

Báo cáo số 148/BC-UBND, ngày 06 tháng 12 năm 2019 Kết quả thực hiện các quy chế hoạt động của UBND phường năm 2019

Báo cáo số 149/BC-UBND, ngày 06 tháng 12 năm 2019 về Kết quả công tác tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2019

Báo cáo số 148/BC-UBND, ngày 06 tháng 12 năm 2019 Kết quả thực hiện các quy chế hoạt động của UBND phường năm 2019

Căn cứ vào Quyết định số 160A/QĐ-UBND ngày 01/7/2016 của UBND phường về việc ban hành Quy chế làm việc cảu UBND phường nhiệm kỳ 2016-2021, toàn thể cán bộ, công chức phường cơ bản chấp hành tốt nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, các quy định về văn hóa công sở, thời gian, trang phục làm việc. Cán bộ nghỉ phép, nghỉ việc riêng có đơn xin phép

Báo cáo số 149/BC-UBND, ngày 06 tháng 12 năm 2019 về Kết quả công tác tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2019

Căn cứ Kế hoạch số 4513/KH-UBND ngày 07/12/2019 về việc tuyên truyềnCải cách hành chính trên địa bàn thành phố năm 2019; căn cứ Quyết định số413/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2018 của UBND phường Thuận Hòa về việc ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2019. UBND phường Thuận Hòa báo cáo kết quả thực hiện công tác tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2019 

Tập tin đính kèm:
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 8.158
Truy cập hiện tại 2