Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Triển khai hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 21/04/2022
Triển khai hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày 12/4/2022, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch số 151/KH-UBND về việc triển khai hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường thuộc thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai trên địa bàn sử dụng hóa đơn điện tử trong giao dịch; Phối hợp chặt chẽ với Chi cục thuế trong quá trình thực hiện triển khai hóa đơn điện tử.

- Thường xuyên quan tâm, chỉ đạo giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh tại địa bàn khi tổ chức triển khai áp dụng hóa đơn điện điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

- Tổ chức tuyên truyền sâu rộng nội dung Chỉ thị 05/CT-UBND ngày 11/3/2022 và Kế hoạch 151/KH-UBND ngày 12/4/2022 trên hệ thống truyền thanh, trang thông tin điện tử của thành phố và các xã, phường.

2. Các đơn vi sự nghiệp thuộc thành phố chuẩn bị, đáp ứng đầy đủ các điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin; đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử trước ngày 01/7/2022.

3. Chi cục thuế thành phố chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị, địa phương thực hiện Kế hoạch; Tham mưu UBND thành phố báo cáo UBND tỉnh, Cục thuế tỉnh theo định kỳ.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 178.116
Truy cập hiện tại 25