Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Thông báo nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường Thuận Hòa, nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày cập nhật 02/03/2021
Thông báo nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường Thuận Hòa, nhiệm kỳ 2021-2026

ngày 26  tháng   02  năm 2021 Ủy ban bầu cử phường Thuận Hòa ban hành thông báo số 04 về việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường Thuận Hòa, nhiệm kỳ 2021-2026

ỦY BAN BẦU CỬ

PHƯỜNG THUẬN HÒA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 04/TB-UBBC

Thuận Hòa, ngày 26  tháng   02  năm 2021

 

THÔNG BÁO

Về việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường Thuận Hòa, nhiệm kỳ 2021-2026

 

 
 

 

 

 

Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường Thuận Hòa, nhiệm kỳ 2021-2026 thông báo về việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường Thuận Hòa, nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

I. Quy định đối với hồ sơ ứng cử:

Người ứng cử căn cứ vào Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG ngày 18/01/2021 của Hội đồng bầu cử quốc gia hướng dẫn mẫu hồ sơ ứng cử, mẫu phiếu bầu cử, nội quy phòng bỏ phiếu và các mẫu văn bản sử dụng trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 để chuẩn bị hồ sơ ứng cử và kê khai theo đúng hướng dẫn.

Người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường Thuận Hòa nộp 01 bộ hồ sơ ứng cử, gồm:

1. Đơn ứng cử: thực hiện theo mẫu số 06/HĐBC-HĐND.

2. Sơ yếu lý lịch có đóng dấu giáp lai và xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người ứng cử công tác hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người ứng cử cư trú: thực hiện theo mẫu số 07/HĐBC-HĐND.

3. Tiểu sử tóm tắt: thực hiện theo mẫu số 08/HĐBC-HĐND.

4. Bản kê khai tài sản, thu nhập của người ứng cử: thực hiện theo mẫu số 09/HĐBC-HĐND.

5. Mỗi bộ hồ sơ ứng cử của người ứng cử gửi kèm theo 03 ảnh chân dung màu, nền trắng, cỡ 4cm x 6cm được chụp trong thời gian 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ (không kể ảnh dán trên Sơ yếu lý lịch và Tiểu sử tóm tắt).

(Người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường Thuận Hòa có thể liên hệ với Ủy ban bầu cử phường để được cung cấp biểu mẫu).

II. Địa điểm nộp hồ sơ ứng cử:

- Nộp trực tiếp tại Văn phòng UBND phường (Đ/c Phan Tịnh Thủy - Công chức Văn phòng Thống kê - Thư ký Ủy ban bầu cử phường).

- Số điện thoại: 0234.3523579 - Email: ptinhthuy@gmail.com

III. Thời gian nộp hồ sơ ứng cử:

- Thời gian nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường Thuận Hòa, nhiệm kỳ 2021-2026 là trong giờ hành chính các ngày trong tuần, bắt đầu từ 07 giờ 30 ngày 26 tháng 02 năm 2021 và kết thúc vào lúc 17 giờ 00 ngày 14 tháng 3 năm 2021.

Ủy ban bầu cử phường thông báo để người ứng cử biết, nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường Thuận Hòa, nhiệm kỳ 2021-2026./.

 

Tập tin đính kèm:
Tôn Thất Định
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 124.565
Truy cập hiện tại 14