Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Kế hoạch số: 157/KH-UBND ngày 16 tháng 02 năm 2024 về việc đẩy mạnh sử dụng dịch công trực tuyến
Ngày cập nhật 16/02/2024
Kế hoạch số: 157/KH-UBND ngày 16 tháng 02 năm 2024 về việc đẩy mạnh sử dụng dịch công trực tuyến

Kế hoạch số: 157/KH-UBND ngày 16 tháng 02 năm 2024 về việc đẩy mạnh sử dụng dịch công trực tuyến

Kế hoạch số: 157/KH-UBND ngày 16 tháng 02 năm 2024 về việc đẩy mạnh sử dụng dịch công trực tuyến, nâng cao tỷ lệ hồ sơ trực tuyến, hồ sơ được tiếp nhận, trả kết qủa qua dịch vụ bưu chính công ích, giảm tỷ lệ hồ sơ quá hạn các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường Thuận Hòa

 

Tập tin đính kèm:
Tôn Thất Định
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 869.366
Truy cập hiện tại 106