Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
KẾ HOẠCH 154 về việc Tổ chức lấy ý kiến cử tri về Đề án thành lập thành phố trực thuộc Trung ương
Ngày cập nhật 16/02/2024

KẾ HOẠCH 154 về việc Tổ chức lấy ý kiến cử tri về Đề án thành lập thành phố trực thuộc Trung ương

 

1. Mục tiêu tổng quát: Tổ chức thực hiện tốt nội dung lấy ý kiến cử tri theo Nghị định số 66/2023/NĐ-CP ngày 24/8/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2018/NĐ-CP và thông qua kỳ họp Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp về Đề án đảm bảo công khai, dân chủ và đúng quy định của pháp luật.

2. Mục tiêu cụ thể: - Tổ chức thực hiện nội dung lấy ý kiến cử tri đối với các đơn vị hành chính (ĐVHC) phường đảm bảo công khai, dân chủ, đúng pháp luật; - Thông tin, tuyên truyền đầy đủ, kịp thời về sự cần thiết thành lập thành phố trực thuộc Trung ương đến mỗi cử tri. Từ đó tạo sự đồng thuận, thống nhất cao giữa cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương; - Đảm bảo quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cử tri, động viên, khuyến khích cử tri tham gia tích cực; - Xác định đúng phạm vi, đối tượng chịu ảnh hưởng trực tiếp, tổ chức lấy ý kiến cử tri phù hợp với đặc điểm dân cư, đảm bảo an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, công khai, dân chủ và đúng quy định của pháp luật.

Tập tin đính kèm:
Tôn Thất Định
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.020.787
Truy cập hiện tại 123