Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Kế hoạch số 44 KH UBND về việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi năm 2023
Ngày cập nhật 29/11/2023
Kế hoạch số 44 KH UBND về việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi năm 2023

Kế hoạch Số 44/KH-UBND về việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động của Ủy ban nhân dân phường năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 2096/KH-UBND ngày 208 tháng 3 năm 2023 của UBND thành phố Huế về việc Chuyển đổi số thành phố Huế năm 2023, UBND phường ban hành kế hoạch Số 44/KH-UBND về việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động của Ủy ban nhân dân phường năm 2023, với mục tiêu:

1. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, từng bước hoàn thiện hạ tầng ứng dụng công nghệ thông tin, tạo nền tảng cho việc phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động của các bộ phận thuộc UBND phường.

          2. Đẩy mạnh công tác triển khai thực hiện mô hình Chính quyền điện tử tại các bộ phận của UBND phường; đồng thời gắn kết chặc chẽ việc triển khai, ứng dụng công nghệ thông tin với chương trình cải cách hành chính.

          3.  Ðào tạo nâng cao năng lực, trình độ ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ lãnh đạo, cán bộ, công chức của UBND phường.

          4. Xây dựng nền tảng đào tạo kỹ năng số cho người dân, tương tác trực tuyến giữa cơ quan nhà nước với người dân, doanh nghiệp, phổ cập điện thoại thông minh đến mọi người dân,…

 

Tập tin đính kèm:
Tôn Thất Định
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.020.958
Truy cập hiện tại 131