Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC
Ngày cập nhật 23/09/2023
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC

Ngày  20  tháng 9 năm 2023 Đảng ủy phường Thuận Hòa ban hành công văn số : Số 34-CV/ĐU Về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC. 

Ngày  20  tháng 9 năm 2023 Đảng ủy phường Thuận Hòa ban hành công văn số : Số 34-CV/ĐU Về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC. Đảng ủy yêu cầu Chính quyền, Mặt trận các đoàn thể, các chi bộ tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt việc thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 47-CT/TW, ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư, Chỉ thị 13-CT/TU, ngày 13/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chỉ thị 07-CT/TU, ngày 26/8/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch 09-KH/ĐU, ngày 6/9/2021 của Đảng ủy phường về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác PCCC và các quy định của pháp luật về PCCC, nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của mỗi cá nhân, tổ chức và cộng đồng dân cư đối với công tác PCCC và cứu nạn cứu hộ (CNCH).

- Các cơ quan đơn vị, trường học trên địa bàn phường thực hiện nghiêm túc các quy định về PCCC&CNCH tại đơn vị. Thủ trưởng các cơ quan đơn vị chịu trách nhiệm khi để xảy ra cháy, nổ tại đơn vị mình hoặc các đơn vị thuộc phạm vi quản lý, phụ trách.

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vụ trang, học sinh và phụ huynh học sinh về các nội dung, kiến thức, kỹ năng trong công tác PCCC&CNCH

+ Vận động 100% hộ gia đình tự trang bị bình chữa cháy xách tay hoàn thành trước ngày 15/11/2023.

+ Vận động 100% nhà ở từ 2 tầng trở lên có lối thoát nạn khẩn cấp qua lô gia, ban công, lối lên mái sang nhà liền kề hoàn thành trước ngày 30/9/2023.

+ Đảm bảo 100% các hộ gia đình cán bộ đảng viên, đảng viên đương chức  trang bị tối thiểu 01 bình chữa cháy và 01 dụng cụ CNCH (búa, kìm, xà beng) hoàn thành trước ngày 30/9/2023.

 

Tập tin đính kèm:
Tôn Thất Định
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.041.237
Truy cập hiện tại 3